Ga naar de inhoud

 

De Raad van Commissarissen van Stichting Woondiensten Enkhuizen houdt toezicht op de woningcorporatie en bestaat uit vijf leden.

De RvC-leden zijn mevr. N. Huisman (voorzitter), mevr. N. Hazendonk, mevr. A. Schuitemaker, dhr. E. Urbach en dhr M. Verlaat.

Koersplan

De samenleving is continue in beweging, terwijl de keuzes die wij maken decennialang impact kunnen hebben op Enkhuizen. Met de kennis van nu kijkt Welwonen een aantal jaren vooruit. We laten onze strategie, structuur en cultuur op elkaar aansluiten.

Ons koersplan 'Huiswaarts 2020-2025' beschrijft waar wij als Welwonen naartoe willen en de stappen die wij daartoe willen zetten. 

 

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen Wonen

De statutaire zittingsduur van RvC-leden is bepaald op 2 x 4 jaar c.q. 8 jaar.
Het rooster van aftreden voorziet in continuïteit in het intern toezicht.

Rooster van aftreden RvC wonen

 

Aw Governance inspectierapport Woondiensten Enkhuizen

Op 18 januari 2021 heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een inspectie uitgevoerd bij Stichting Woondiensten Enkhuizen te Enkhuizen. Op basis van de aangereikte stukken en de gevoerde gesprekken tijdens deze governance inspectie heeft Aw geconcludeerd dat de woningcorporatie aanzienlijke verbeteringen in governance heeft gerealiseerd. Op veel punten voldoet Stichting Woondiensten Enkhuizen aan de criteria voor goed bestuur.

 

Woondiensten Enkhuizen onderschrijft de uitgangspunten van Good Governance, een transparante besturings- en besluitvormingswijze en wenst daarover ook adequaat verantwoording af te leggen. Daarom informeren wij je o.a. via deze update over de inspanningen die wij sinds de publicatie van het rapport in 2021 hebben ondernomen. Meer informatie kan je vinden in het Jaarverslag.

Download van het rapport Governance Inspectie Aw.

AW Governance update 2022 – voortgang geboekt en afspraken nagekomen

In 2021 heeft de AW Governance inspectie plaatsgevonden. Daarna vindt jaarlijks een voortgangsgesprek plaats waarin gekeken wordt hoe bevindingen uit de inspectie door een corporatie zijn opgepakt.

Het meest recente gesprek vond plaats in januari 2022. Naar aanleiding van het opvolgingsgesprek heeft de Autoriteit Wonen laten weten dat er ‘voortgang was geboekt, inspanning zichtbaar is en afspraken zijn nagekomen’.