Ga naar de inhoud
Over ons

Welwonen is het samenwerkingsverband tussen Woondiensten Enkhuizen en Welzijnswerk Enkhuizen. Samen bereiken we onze missie, waarbij het welzijnswerk inzet op ondersteuning bij het vinden van een zinvolle plek in de Enkhuizer samenleving en het bieden van voldoende vrijetijdsbesteding.

Onze drie ambities tot 2025

Betere kwaliteit woningen

Alle bewoners van Welwonen verdienen een woning die schoon, heel en veilig is. We zetten ons in op het verbeteren, vernieuwen en duurzaam onderhouden van ons woningaanbod.

Levendige buurten

We streven ernaar om bij te dragen aan het welzijn van de bewoners in de wijk. We willen dat mensen betrokken raken bij hun wijk, dat ze goed gedijen en de kans krijgen om een rol te spelen in hun gemeenschap.

Tevreden bewoners

Welwonen legt verantwoording af aan haar bewoners en de andere inwoners van Enkhuizen. Onze huurdersvertegenwoordiging houdt ons hierin scherp. Wij kijken ook naar hoe de inrichting van onze organisatie kan bijdragen aan het verbeteren van de bewonerstevredenheid.

Missie

Voor iedereen passend en betaalbaar wonen bereikbaar maken in een buurt waar je jezelf thuis voelt.

 

Visie

Welwonen streeft ernaar de sociale samenhang in Enkhuizen te versterken.

 

Kernwaarden

Betrokken, betrouwbaar en oplossingsgericht.