Ga naar de inhoud
Verantwoording en toezicht

Welwonen bestaat uit twee organisaties Stichting Welzijnswerk Enkhuizen en Stichting Woondiensten Enkhuizen en is een personele unie met twee toezichthouders. De Raad van Commissarissen (RvC) voor Stichting Woondiensten Enkhuizen en De Raad van Commissarissen (RvC) voor Stichting Welzijnswerk Enkhuizen.

Beide raden van commissarissen hebben hun eigen verantwoordelijkheid, vastgelegd in eigen statuten en eigen reglementen. Ook hebben zij beiden een eigen onafhankelijke accountant die toeziet op het beoordelen en controleren van de jaarrekeningen.

Zowel Stichting Woondiensten Enkhuizen als Stichting Welzijnswerk Enkhuizen hebben altijd een goedkeurende verklaring ontvangen van de accountant over de jaarrekeningen. Jaarlijks wordt in het kader van de samenwerking Welwonen aanvullend door de accountant gecontroleerd op de scheiding van de financiën.

De kracht van de samenwerking Welwonen zit niet alleen in de werkorganisatie van, ook de commissarissen van de beide raden dragen daaraan bij vanuit de overtuiging dat ook de commissarissen samen staan voor het geheel van Welwonen en een voorbeeldfunctie hebben. De beide raden van commissarissen trekken daartoe dan ook op onderdelen samen op.

Maandelijks stemmen de voorzitters de governance agenda’s af, jaarlijks bespreken de gezamenlijke raden de ontwikkelingen en de voortgang van de samenwerking Welwonen, en er zijn praktische afspraken voor zaken in het werkgeversdomein richting de directeur-bestuurder.