Ga naar de inhoud
Huurdersvertegenwoordiging

Welwonen vindt samenwerken belangrijk, want ons sociale werk gaat verder dan alleen stenen en cement. We hebben een nauwe samenwerking met de Huurders Adviesraad Enkhuizen.

Belang van samenwerken

We werken samen met onze huurders en hun vertegenwoordigingen, de gemeente Enkhuizen en met de Enkhuizer gemeenschap in het algemeen. Door samenwerking willen we gezamenlijke doelen bereiken en de sociale samenhang van onze stad versterken.

 

Huurders Adviesraad Enkhuizen (HAR E.)

De HAR E. is een onafhankelijk adviesorgaan dat de belangen behartigt van de huurders in de sociale huursector in Enkhuizen. Niet alleen van onze huurders, maar ook van die van andere woningcorporaties in Enkhuizen.

De bestuursleden van de HAR E. zijn betrokken huurders met een hart voor sociale volkshuisvesting en een breed maatschappelijke interesse. Ze dienen het gemeenschappelijke huurdersbelang.

Prestatieafspraken 2020-2025

De HAR E. is een gelijkwaardige gesprekspartner van de gemeente Enkhuizen en Welwonen. Deze drie partijen maken samen prestatieafspraken. Hierin liggen lokale volkshuisvestelijke doelstellingen vast. De partijen houden elkaar aan de afspraken die ze samen maken. 

Prestatieafspraken 2020-2025, jaarschijf 2022

Bewonerscommissies

In woongebouwen, straten, buurten en wijken zijn bewonerscommissies actief. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de huurders die daar wonen en zijn het aanspreekpunt voor onze coördinator leefbaarheid.

Wilt u in contact komen met leden van de bewonerscommissie in uw wooncomplex? Stuur ons uw vraag of opmerking met het contactformulier dan spelen wij het voor u door.

 

Meedoen, meedenken, meepraten

Huurders moeten kunnen meedenken en meepraten. Welwonen luistert altijd naar feedback, want het helpt ons verder te ontwikkelen. Huurders hebben bijvoorbeeld ook meegekeken en meegedacht tijdens de ontwikkeling van deze website.

Meer informatie over de Huurders Advies Raad Enkhuizen vindt u op hun website