Ga naar de inhoud
Urgentieregeling

Heb je dringend woonruimte nodig en wil je gebruikmaken van een urgentieregeling? Je kan dan urgentie aanvragen bij de Regionale Urgentiecommissie. De voorwaarden lees je hieronder. Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van urgentie.

Met een urgentieverklaring krijg je voorrang op andere woningzoekenden. Zo kom je in bepaalde situaties sneller aan een nieuwe woning. Per 01-07-2023 geldt er een nieuwe urgentieverordening. Hierin zijn de criteria voor het aanvragen van een urgentieverklaring iets veranderd. 

Voor meer informatie over het aanvragen van een urgentieverklaring en de meest actuele criteria verwijzen wij je naar de website van gemeente Enkhuizen.

Graag leggen wij de geldende criteria* voor het aanvragen van een urgentieverklaring aan je uit. Je kan alleen een verklaring aanvragen als het woonprobleem buiten je eigen schuld om is ontstaan. Bijvoorbeeld bij:

  • Medische redenen waardoor je gelijkvloers of in een aangepaste woning moet wonen.
  • Sociale problemen, bijvoorbeeld bij huiselijk geweld, een onhoudbare woonsituatie of een relationele reden. Een echtscheiding of het verbreken van een relatie geldt niet (meer) als losstaand criteria. Bij een relationele reden heb je een ouderschapsplan nodig om een urgentieverklaring aan te kunnen vragen. 
  • Financiële omstandigheden zoals werkloosheid.
  • Mantelzorg

*Kijk voor alle geldende actuele criteria de website van gemeente Enkhuizen.

Om in aanmerking te komen voor de urgentieregeling moet je allereerst aan voorwaarden voldoen. Daarna vul je het aanvraagformulier in met gebruikmaking van uw DigiD.

De Regionale urgentiecommissie beslist of je in aanmerking komt voor urgentie. De commissie bestaat uit drie gekozen leden, een voorzitter en een secretaris.

De leden komen iedere drie weken bij elkaar om de urgentieaanvragen te bespreken. Binnen twee weken na een bespreking ontvangt u schriftelijk bericht.

Als je recht op urgentie hebt word je slechts één woning toegewezen in jouw huidige gemeente. Bij het niet accepteren van de woning vervalt de urgentie.