Ga naar de inhoud
Urgentieregeling

Heeft u dringend woonruimte nodig en wilt u gebruikmaken van een urgentieregeling? U kunt urgentie aanvragen bij de Regionale Urgentiecommissie. De voorwaarden leest u hieronder. Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van urgentie.

Om in aanmerking te komen voor de urgentieregeling moet u allereerst aan voorwaarden voldoen. Daarna vult u het aanvraagformulier in met gebruikmaking van uw DigiD.

De Regionale urgentiecommissie beslist of u in aanmerking komt voor urgentie. De commissie bestaat uit drie gekozen leden, een voorzitter en een secretaris.

De leden komen iedere drie weken bij elkaar om de urgentieaanvragen te bespreken. Binnen twee weken na een bespreking ontvangt u schriftelijk bericht.

Als u recht op urgentie heeft wordt u slechts één woning toegewezen in uw huidige gemeente. Bij het niet accepteren van de woning vervalt de urgentie.

Voor meer informatie kijk op de volgende pagina.