Ga naar de inhoud

Wij vinden uw privacy erg belangrijk. We verbeteren onze online omgeving continue om te voldoen aan de wetgeving rondom privacy en willen u graag informeren hoe wij met uw gegevens om gaan.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat u bij een later bezoek weer herkend wordt.

Wij gebruiken Google Analytics-cookies voor het verzamelen van anonieme gebruiksgegevens. Uit bezoek verkregen informatie wordt alleen gebruikt ter verbetering van de website en voor bezoekstatistieken. We hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Om de anonimiteit te garanderen hebben we bij Google het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en 'gegevens delen' uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Op verschillende plekken maakt de website gebruik van webcontent van andere partijen dan van de corporatie zelf. Bijvoorbeeld door kaarten, video's of afbeeldingen te embedden of te ontsluiten. Ook kunt u via een link naar een andere website worden verwezen. Deze webcontent van derden kan cookies gebruiken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.

Privacy

Persoonsinformatie die wordt verstrekt via deze website wordt uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van vragen of suggesties. Na afhandeling hiervan worden persoonsgegevens vernietigd. Privacyverklaring Woondiensten Enkhuizen   Privacyverklaring Welzijnswerk Enkhuizen

 

Toegankelijkheid website

Wij willen dat iedereen de online informatie begrijpt en kan gebruiken. Wij blijven werken aan verbeteringen van de website. Ons doel is volledig te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Wij streven naar niveau WCAG 2.0 AA. Er heeft echter nog geen toetsing plaatsgevonden.
Meld u het ons alstublieft als een pagina niet toegankelijk is. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Disclaimer

We doen ons best om actuele, volledige en juiste informatie te tonen op onze website. Mocht u toch een fout zien of ontbreekt er naar uw idee informatie? Laat het ons dan weten, wij stellen uw reactie op prijs en doen ons best deze site daarmee te verbeteren.

Wij zijn niet aansprakelijk voor technische, tekstuele en/of inhoudelijke fouten die op de website voorkomen. Dat betekent dat we niet zomaar de schuld kunnen krijgen als iets niet klopt. Wij zijn niet aansprakelijk voor vervolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links van en naar websites van derden.