Ga naar de inhoud
Ondersteuning

Onze welzijnswerkers ondersteunen de mensen die geen kansen zien of niet de vrijheid voelen om te kiezen wie ze willen zijn of wat ze willen doen. Het welzijnswerk is er voor iedereen; kinderen, tieners, jongeren, volwassenen en ouderen.

Team Leefbaarheid

Soms hebben bewoners ondersteuning nodig. Hulp kan op vele vlakken nodig zijn, denk aan welzijn, financiën of technische zaken. Welwonen heeft een Team Leefbaarheid waarin medewerkers van deze drie afdelingen werkzaam zijn.

Het leefbaarheidsteam richt zich samen met bewoners op de leefomgeving van de huurders van Welwonen. 

Het leefbaarheidsteam heeft niet alleen een signalerende functie. Ook het bieden van een luisterend oor behoort tot haar taken. Wanneer het team bijvoorbeeld eenzaamheid vermoedt kan er doorverwezen worden naar het platform Voor elkaar in Enkhuizen.

Leefbaarheid Bloemenbuurt krijgt prioriteit

De Bloemenbuurt in de wijk Plan Noord krijgt van het Team Leefbaarheid prioriteit op het gebied van tuin- en steegonderhoud. Sommige tuinen zijn daar compleet verwilderd, tot ergernis van de buurt. Voor de tuinen die dreigen te verloederen, omdat de huurder door omstandigheden of leeftijd het tuinonderhoud niet meer (helemaal) zelf kan doen, biedt Team Leefbaarheid hulp. Samen met de buurtbewoners zoekt het team naar een oplossing.

Huurders die een hulpvraag hebben voor het Team Leefbaarheid kunnen het melden via het contactformulier.

 

Bewonersinitiatief

Wil je iets organiseren in jouw buurt, een zogenaamd bewonersinitiatief? We ondersteunen je graag.

 

Huisbezoek

Wanneer bewoners het op prijs stellen komen één of twee leden van het leefbaarheidsteam op huisbezoek.

De bewoner is gebaat met een huisbezoek, omdat problematische situaties sneller onderkend worden en er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Daarnaast zijn de huisbezoeken ook onderdeel van de prestatieafspraken tussen Welwonen, de HAR E en de gemeente Enkhuizen.

Wil je een huisbezoek aanvragen? Klik op de groene knop hierboven voor het huisbezoekformulier.