Welwonen heeft sinds 1 januari 2021 een Team Leefbaarheid. Hierin werken medewerkers van de afdelingen welzijn, financiën en techniek nauw met elkaar samen. Het team richt zich samen met de bewoners op de leefomgeving van de huurders van Welwonen. 

De Bloemenbuurt in de wijk Plan Noord krijgt van het Team Leefbaarheid prioriteit op het gebied van tuin- en steegonderhoud. Sommige tuinen zijn daar compleet verwilderd, tot ergernis van de buurt. Voor de tuinen die dreigen te verloederen, omdat de huurder door omstandigheden of leeftijd het tuinonderhoud niet meer (helemaal) zelf kan doen, biedt Team Leefbaarheid hulp. Samen met de buurtbewoners zoekt het team naar een oplossing.

Het leefbaarheidsteam heeft niet alleen een signalerende functie. Het bieden van een luisterend oor behoort ook tot de taken. Wanneer het team bijvoorbeeld eenzaamheid vermoedt kan er doorverwezen worden naar het platform Voor Elkaar in Enkhuizen.

Huisbezoek
Wanneer bewoners het op prijs stellen komen de leefbaarheidsteamleden op huisbezoek. De bewoner is hiermee gebaat, omdat problematische situaties sneller onderkend worden en er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Daarnaast zijn de huisbezoeken ook onderdeel van de prestatieafspraken tussen Welwonen, de HAR E en de gemeente Enkhuizen.

Huurders die een hulpvraag hebben voor het Team Leefbaarheid kunnen die melden via het contactformulier.

news-image_2843