Ga naar de inhoud

Uw woning onderverhuren is niet toegestaan. U woont altijd zelf in uw woning en staat ook op dat adres ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie. Alleen in bepaalde gevallen staan ​​we dat toe u een kamer van uw woning onderverhuurt. Dit kan overigens leiden tot een lagere huurtoeslag. Wilt u een kamer onderverhuren? Vraagt ​​u het ons via  contactformulier.