huttendorp

DE INSCHRIJVING VOOR HUTTENDORP IS GESLOTEN OP 17 APRIL 2019. 
Ruim 200 kinderen hebben zich tussen 1 en 16 april aangemeld. Alle ingeschreven krijgen rond 24 april een mail of ze zijn ingeloot of dat ze op de reservelijst zijn geplaatst.

Het huttendorp evenement voor kinderen van 6 jaar tot en met de kinderen in groep 8 vindt plaats op dinsdag
16 tot en met vrijdag 19 juli in het Wilhelminaplantsoen. 

Hoe werkt de groepsindeling
Kinderen worden ingedeeld op leeftijd. We maken drie verschillende leeftijdsgroepen, die we ‘wijken’ noemen. We doen ons best om de kinderen van dezelfde school/groep bij elkaar in een wijk te plaatsen. Uiterlijk één week vóór het huttendorp krijgt u van ons bericht en weet u in welke wijk uw kind is ingedeeld.

Weekindeling
Op dinsdag, woensdag en donderdag verwachten wij de deelnemers van 10.00 tot 16.00 uur. Op vrijdag zijn de deelnemers welkom van 10.00 tot 13.00 uur en sluiten we de week af. 

Vragen?
Bij financiële vragen over het Huttendorp kunt u mailen met Petra Thuis via pt@welwonen.nu.
Bij organisatorische vragen over het Huttendorp is Jochem Hoven uw aanspreekpunt via jh@welwonen.nu