woningprojecten

Locatie

oostelijk plan-noord (bloemenbuurt)

Architect

sacon architecten en KAW architecten

Aannemer

nog niet bekend

Opdrachtgever

welwonen

Start uitvoering

2020

Oplevering

2028

Status

In voorbereiding

vernieuwing bloemenbuurt

Het is de bedoeling dat het gebied tussen de Piet Smitstraat, Asterstraat en Nelson Mandela vanaf 2020 tot 2028 vernieuwd en verbeterd wordt. Hiervoor is samen met de bewoners, de gemeente Enkhuizen en de Huurdersadviesraad in 2018 een stedenbouwkundig plan ontwikkeld door Sacon Stedenbouwkundigen. Deze stedenbouwkundige visie is de leidraad geweest voor de schetsontwerpen van KAW architecten.

De stedenbouwkundige visie en de schetsontwerpen van de architect worden naar verwachting in het najaar 2019 door B&W voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze zal dan ook beslissen over een gemeentelijke begroting voor de aanleg van grijs en groen (wegen, bomen, struiken) in de Bloemenbuurt.

94 woningen worden gesloopt
Er komen 112 nieuwbouwwoningen voor terug, 48 appartementen, 28 beneden/bovenwonigen en 36 eengezinswoningen.

133 woningen krijgen groot onderhoud met duurzaamheidsmaatregelen
Wat dat precies inhoudt onderzoeken we, want  ontwikkelingen op het gebied van energetische verbetering gaan hard en we willen natuurlijk de beste resultaten. Als we goedkeuring krijgen van de gemeente op de stedenbouwkundige visie, dan maken wij ook onze begroting op voor groot onderhoud en beslissen we met welke werkzaamheden we starten.

Nieuwsbrief Bloemenbuurt september 2019
Nieuwsbrief Bloemenbuurt april 2019
Nieuwsbrief Bloemenbuurt mei 2018
Nieuwsbrief Bloemenbuurt maart 2018
Nieuwsbrief Bloemenbuurt februari 2018

Verslag bewonersavond 9-9-2019 
Presentatie Sacon: totstandkoming stedenbouwkundige visie 9-9-19
Presentatie KAW architecten: schetsontwerpen Bloemenbuurt 9-9-19
Presentatie concept stedenbouwkundig plan Bloemenbuurt 10-4-2018
Plattegronden Bloemenbuurt, gemaakt door bewoners 13-3-2018

Sociaal statuut

Als vogelvlucht de toekomstige nieuwbouw met rechts de (witte) bestaande woningen.

Het definitief stedenbouwkundig ontwerp 2019, nog goed te keuren door gemeenteraad.

Het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp 2018 


De Bloemenbuurt, het gebied tussen Piet Smitstraat, Asterstraat en Nelson Mandela Dreef.