nieuws

terug naar overzicht 13 augustus 2019

Vijf mensen blij

Het pand op de hoek van de Prinsenstraat en de Pekelsteiger, het steegje naar de Westerstraat, heeft Welwonen in 2018 gekocht en laten opknappen. 

Op donderdag 8 augustus kregen vijf enthousiaste mensen met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar de sleutel van hun appartement.De vijf appartementen verschillen in grootte en ligging. De huren vallen allemaal onder de huursubsidiegrens. Voor deze mooie locatie in de binnenstad was er vooral veel belangstelling jonge mensen buiten Enkhuizen.

Welwonen is blij met de uitbreiding van de woningvoorraad. Hoewel het maar vijf appartementen zijn, hebben we toch weer vijf jonge mensen een eigen onderdak kunnen bieden.