nieuws

terug naar overzicht 11 april 2019

't centrum nieuw begin

In het voormalige hotel/café op de hoek van de Prinsenstraat en Westerstraat wordt verbouwd door de ToekomstGroep voor jongeren van Nieuw Begin.

Er worden vier appartementen in het pand gerealiseerd, plus twee gemeenschappelijke ruimtes en een woning voor een woonbegeleider. De appartementen zijn bedoeld voor jongeren (18-23), die geselecteerd worden door ‘Nieuw Begin’, een project van de stichting Voor Effies en een initiatief van de Protestantse Gemeente en de gemeente Enkhuizen. 

Stichting Voor Effies werkt voor dit project samen met Parlan jeugdhulp en Welwonen. De inwonende woonbegeleider is van Parlan en de appartementen worden verbouwd en straks verhuurd door Welwonen.

Het is de bedoeling dat de jongeren een jaar in hun appartement in ’t Centrum blijven wonen en begeleid worden door Nieuw Begin. Daarna stromen ze door naar een reguliere zelfstandige woning. Het appartement in ’t Centrum komt dan weer vrij voor een andere deelnemer van het project Nieuw Begin.

De begeleiding door Nieuw Begin is voor elke jongere verschillend en afhankelijk van de hulpvraag. De meeste jongeren worden ondersteund in het vinden van werk en/of een zinvolle vrijetijdsbesteding. Anderen worden bijvoorbeeld geholpen om weer een studie op te pakken. Voor het eerste woontraject hebben meerdere jongeren zich al bij Nieuw Begin gemeld.

De appartementen in ’t Centrum worden deze nazomer opgeleverd. Stichting Voor Effies zorgt voor de inrichting van de appartementen. Hiervoor heeft Voor Effies financiële steun gekregen van het Westfrieslandfonds, Stichting Steunfonds Jeugdzorg Noord-Holland en het Kansfonds.

Meer informatie over het project
Binnenkort komt de website www.nieuwbeginenkhuizen.nl online.