nieuws

terug naar overzicht 03 december 2018

Bloemenbuurt

Begin 2019 verwacht Welwonen overeenstemming te bereiken met burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over de principes van de wijkvernieuwing Bloemenbuurt in Plan Noord.

De projectgroep, van Welwonen en de gemeente Enkhuizen, en de stedenbouwkundigen hebben vanaf de zomer dus niet stil gezeten.

Begin 2019 worden ook de resultaten weer met de bewoners gedeeld en kunnen zij met input en suggesties de plannen nog verder verrijken.

In mei toonden we de eerste impressies voor een vernieuwde Bloemenwijk die in de eerste maanden van dit jaar tot stand kwamen in samenspraak met bewoners. Sindsdien zijn de plannen in een aantal ontwerpslagen naar de mening van de projectgroep steeds beter geworden, vindt ook de stedenbouwkundige van de gemeente Enkhuizen, Gerard Jan Hellinga: “Met respect voor de geschiedenis en de bewoners van de Bloemenbuurt stapt Bloemenbuurt de 21ste eeuw in! In stijl en duurzaam!”

De wijkvernieuwing beperkt zich niet alleen tot een nieuwbouwopgave. De projectgroep heeft aandacht voor de hele wijk. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld ook het parkeerprobleem, de (verkeers)veiligheid, de inzet van extra groen en verduurzaming.

Wanneer het college van B&W begin 2019 akkoord gaat met de hoofdstructuur van het plan, kunnen we de sloop/nieuwbouwplannen in fases verdelen om hierover met de desbetreffende bewoners in gesprek te gaan.

Meer informatie over het project