waar staan we voor

Welwonen is de naam van het samenwerkingsverband tussen Welzijnswerk en Woondiensten Enkhuizen. De woningcorporatie en de welzijnsstichting werken met elkaar samen om efficiency reden en om samen meer te kunnen bereiken. Welwonen wil eraan bijdragen dat mensen in Enkhuizen prettig kunnen wonen, leven en deelnemen aan de samenleving.

Onze missie
De woningcorporatie zorgt voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. In opdracht en met subsidie van de gemeente Enkhuizen zijn onze welzijnswerkers er voor iedereen in Enkhuizen die ondersteuning kan gebruiken: kinderen, hun ouders, tieners, jongeren, volwassenen en ouderen.

Onze medewerkers voelen zich betrokken. We zijn eerlijk en betrouwbaar en hebben een oplossingsgerichte en praktische manier van werken. We luisteren naar wat er onder de inwoners leeft en waar behoefte aan is. Als u om hulp vraagt, zoeken we samen met u naar een praktische oplossing.

Meer over de woningcorporatie   -    Meer over de welzijnsstichting

Voor mensen die begeleiding of zorg nodig hebben werken we ook samen met zorginstellingen, kerken en andere maatschappelijke instanties. Meer over onze samenwerkingspartners.

Brochure 'Wie we zijn en wat we doen'