De Raad van Commissarissen van Stichting Welzijnswerk Enkhuizen houdt toezicht op de welzijnsstichting en bestaat uit drie leden.

De RvC-leden zijn mevr. S. de Clercq (voorzitter), mevr. B. Rijnders en
dhr. M. de Wit.