Ga naar de inhoud
Veelgestelde vragen Bloemenbuurt

Heb ik recht op 99 zoekjaren?

Als je nu recht hebt op 99 zoekjaren dan blijft dat zo (oorspronkelijke bewoners fase 2). De 99 zoekjaren kan je gebruiken om te reageren op een nieuwe woning in Woonmatch.

Om de druk op de woningmarkt niet te veel te laten toenemen krijgen de bewoners van fase 3 en 4 nu nog niet de 99 inschrijfjaren en vallen nog niet onder de andere regelingen uit het sociaal statuut. Je ontvangt van ons een bericht als de volgende fase de 99 inschrijfjaren krijgt.

Heb ik recht op een verhuisvergoeding?

Heb je een huurcontract voor onbepaalde tijd én word je woning gesloopt? Dan heb je recht op een verhuiskostenvergoeding. Deze vergoeding geldt voor de bewoners van fase 2, 3 en 4. De verhuiskostenvergoeding geldt ook als je buiten Enkhuizen gaat wonen.

Wat is de hoogte van de verhuiskostenvergoeding in 2023?

Elk jaar wordt de verhuiskostenvergoeding opnieuw geïndexeerd. Dit gebeurt jaarlijks in de maand februari en is per wet vastgelegd. Vanaf 1 maart 2023 bedraagt de verhuiskostenvergoeding € 7.156. Tot die datum geldt de verhuiskostenvergoeding van 2022 (€6.505).

Hoe werkt het met dubbele huur?

Woon je in een te slopen woning met een huurcontract voor onbepaalde tijd. Dan zorgen wij dat je geen dubbele huur hoeft te betalen. Als er overlap is tussen uw oude en nieuwe woning kan je namelijk één maand huur terugkrijgen. Op deze manier heb je rustig de tijd om te verhuizen. Hoe het werkt? Bij de opzegging van je oude woning krijg je 75% van het bedrag terug. Bij het inleveren van de sleutels ontvang je de overige 25%.

Wat is een wisselwoning?

In 2024 worden de woningen uit fase 2 gesloopt. Wil je als bewoner terugkeren naar een woning in de nieuwbouw van één van de fases die nog gebouwd moeten worden? Dan kan je vragen om een wisselwoning. Dit is een tijdelijke woning (meestal een appartement) waar je kunt wonen tijdens de bouw van de nieuwe woningen. Wil je meer weten over een wisselwoning? Neem contact op met Simone. Zij kijkt samen met jou naar de mogelijkheden.

In welke volgorde worden woningen toegewezen?

Bewoners uit de Bloemenbuurt waarvan de woning gesloopt wordt hebben recht om terug te keren in de wijk. Daarom worden nieuwe woningen eerst aangeboden aan de huidige bewoners van de Bloemenbuurt (met een huurcontract van Welwonen voor onbepaalde tijd).  Eerst kijken we naar de sloopdatum van het huis: de bewoner van een woning die eerder wordt gesloopt, krijgt voorrang op iemand die nog langer in zijn woning kan blijven wonen. Reageren er twee bewoners uit dezelfde fase? Dan telt de woonduur.  Woonduur is de tijd vanaf de ingangsdatum van het huurcontract tot nu. Dit telt mee in de volgorde van toewijzen. Degene die het langst in de Bloemenbuurt woont gaat voor op iemand die minder lang in de Bloemenbuurt woont.

De volgorde wordt bepaald aan de hand van de fase waarin je nu woont. 

Volgorde van toewijzing

  • Bewoners uit fase 2, op volgorde van langste woonduur. 
  • Bewoners uit fase 3, op volgorde van langste woonduur.
  • Bewoners uit fase 4, op volgorde van langste woonduur. 
  • Kandidaten van buiten de Bloemenbuurt op volgorde van inschrijftijd in Woonmatch.

Waarom houden jullie een woonwensenonderzoek?

In mei 2022 vond een woonwensenonderzoek plaats. Een gespecialiseerde partij vroeg de bewoners in de sloopwoningen naar hun individuele wensen voor een nieuwe woning en eventuele behoefte of hulp tijdens de verhuizing. Zodoende kregen we meer inzicht in de wensen en behoeften van bewoners, zodat we hen beter kunnen ondersteunen. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat veel bewoners willen terugkeren in de Bloemenbuurt.

 

 

Wat worden de huurprijzen van de nieuwbouwwoningen aan de Begoniastraat?

We zorgen ervoor dat onze woningen bereikbaar zijn en blijven voor bewoners met recht op huurtoeslag. We verhuren de eengezinswoningen aan bewoners met een gezin van 3 of meer personen. De huurprijs is € 678,66 euro per maand (prijspeil 2022). De huurprijzen voor de appartementen zijn passend voor één- en tweepersoonshuishoudens (€ 633,25 prijspeil 2022). Deze huurprijzen zijn bepaald op basis van de door de overheid vastgestelde aftoppingsgrenzen voor de huurtoeslag en gelden voor dit jaar. Als de wetgeving wordt aangepast kunnen de huurprijzen wijzigen. Als er iets wijzigt zullen we bewoners hierover tijdig informeren.

Wat betekent passend toewijzen?

De woningen worden toegewezen aan een bij de woning passende gezinsgrootte en volgens de regels van het passend toewijzen.

Tegenwoordig worden in heel Nederland sociale huurwoningen toegekend op basis van ‘passend toewijzen’. Passend toewijzen is een wettelijk vastgestelde regel waardoor voorkomen wordt dat mensen een woning krijgen toegewezen die ze niet kunnen betalen. 

Is passend toewijzen wettelijk vereist? 

Het hangt af van de situatie of deze manier van toewijzen wettelijk vereist is. Wanneer mensen voor de wet een laag inkomen hebben (dat zijn mensen met recht op huurtoeslag), dan geldt inderdaad een wettelijk vereiste om een gezin van minimaal drie personen te hebben om in aanmerking te komen voor deze woningen.

Het is een wettelijk vereiste vanwege de huurprijs van de woningen. De huurprijs ligt te hoog voor één- en tweepersoonshuishoudens met recht op huurtoeslag om voor de wet passend toe te kunnen wijzen. In theorie kunnen huishoudens met één of twee personen én een inkomen boven de huurtoeslaggrens deze woningen wél huren volgens de wet.

Echter, vanwege de grote woningnood in Nederland heeft Welwonen besloten om grote eengezinswoningen alleen te verhuren aan gezinnen met drie of meer personen. Dit is heel gebruikelijk en in lijn met de wet, maar geen wettelijke vereiste. Hierin zijn we in de vorige nieuwsbrief niet compleet geweest. Wat goed is om te weten: het is wettelijk toegestaan om op deze manier om te gaan met het beperkte woningaanbod. Ook volgen we hierin het voorbeeld van andere corporaties.

Kan ik ook met een eenpersoonshuishouden in de Bloemenbuurt blijven wonen?

Bent u met één of twee personen en wilt u in de Bloemenbuurt blijven wonen? Dat is mogelijk. In fase 2 komen appartementen beschikbaar.

Waarom wijzen jullie de nieuwbouwwoningen alleen toe aan gezinnen met 3 leden of meer? 

Op dit moment is de woningnood in heel Nederland hoog. Veel gezinnen kijken uit naar een huis dat bij hun gezinssituatie past. De wachttijden voor eengezinswoningen lopen op, zeker wanneer deze woningen niet worden toegewezen aan gezinnen. Gezinnen blijven dan te lang in een te kleine woning wonen. Dat is onwenselijk. Daarom heeft de overheid regels vastgesteld die ervoor zorgen dat woonruimte goed benut wordt. We begrijpen dat dit een grote teleurstelling is voor de bewoners die heel graag in een eengezinswoning willen blijven wonen, maar hiervoor niet in aanmerking komen. We hopen dat iedereen begrijpt waarom deze regels er zijn en dat we hier niet van kunnen afwijken.

Heeft u een vraag over uw situatie? Dat begrijpen wij. In de nieuwsbrieven van de Bloemenbuurt is ook veel informatie te vinden specifiek voor de bewoners van sloopwoningen.