spelregels woningruil

Wij plaatsen uw woningruiladvertentie op onze website als u in Enkhuizen woont of als u in deze gemeente wilt komen wonen. We bemiddelen niet, u zoekt zelf een ruil-kandidaat.

Voor woningruil gelden de volgende spelregels:

 • Vanaf het moment van ruilen blijft de nieuwe huurder minimaal één jaar in onze woning wonen. Hiervoor wordt een bijlage bij de huurovereenkomst getekend.  
 • De huurovereenkomst gaat na één jaar over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • U sluit een nieuwe huurovereenkomst af, inclusief contractkosten.
 • De juiste huurprijs vindt u in de advertentie, dat wat de ruil-kandidaat meldt hoeft niet het juiste huurbedrag te zijn.
 • Bij woningruil voeren wij geen woninginspecties uit.
 • U tekent een bijlage met de opnamestaat van de woning, zodat duidelijk is in welke staat u de woning accepteert.
 • U accepteert de woning in de staat waarin deze verkeert, inclusief alle veranderingen en aanpassingen die door de vorige huurder zijn aangebracht.
 • Een woningruil is pas definitief als Welwonen en de andere verhuurder schriftelijk toestemming hebben gegeven en nadat wij een ondertekend huurcontract hebben ontvangen.
 • Beide huurders verklaren schriftelijk dat de woningruil teniet wordt gedaan als blijkt dat er sprake is van onjuistheden in de aangeleverde gegevens.
 • Een eventuele inschrijving als woningzoekende blijft van kracht, maar de opgebouwde woonduur vervalt.


Woningruil is niet mogelijk als:

 • De woning bestemd is voor verkoop;
 • De woning bestemd is voor een specifieke doelgroep;
 • De woning gerenoveerd moet worden;
 • Eén van de betrokken huurders een huurachterstand heeft;
 • Er sprake is van slechte bewoning;
 • De woning niet passend is qua huishoudgrootte of huishoudinkomen;
 • De woningruil feitelijk al heeft plaatsgevonden zonder schriftelijke toestemming van Welwonen.

 
.  .