urgentieregeling

Er kunnen omstandigheden zijn die het nodig maken dat u sneller naar een passende woning verhuist. Hiervoor is een urgentieregeling in het leven geroepen. 

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kunt u een beroep doen op de urgentieregeling. Er moet bijvoorbeeld duidelijk sprake zijn van een medische of sociale noodzaak. De Regionale Urgentiecommissie bepaalt of er daadwerkelijk sprake is van urgentie. 

Extra inschrijfjaren tot een maximum van zes
Met de urgentieregeling krijgt u maximaal vijf extra toewijzingsjaren bovenop uw huidige inschrijvingsdatum. U zoekduur wordt echter nooit hoger dan zes jaar. Zo maakt u dus meer kans om eerder een woning te vinden. Als u via de urgentieregeling een woning krijgt aangeboden bent u in alle gevallen verplicht deze te accepteren. Weigert u de woning, dan wordt uw urgentie ingetrokken.  

Kosten
Het aanvragen van een urgentieverklaring kost € 52,96.

Altijd eerst contact opnemen met onze medewerker verhuur
Leest u eerst de informatiebrochure. Wanneer u daarna besluit een urgentieverklaring aan te vragen belt u met onze woonconsulent op 0228 - 350 500. Deze bespreekt met u of uw aanvraag nut heeft. Als blijkt dat u misschien in aanmerking komt voor een urgentieverklaring dan hoort u van ons welke volgende stappen u moet nemen. 

Urgentieregeling West-Friesland - april 2017