urgentieregeling

Er kunnen omstandigheden zijn die het nodig maken dat u sneller naar een passende woning verhuist. Hiervoor is een urgentieregeling in het leven geroepen. Heeft u dringend woonruimte nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen voor een huurwoning.

Voorwaarden aanvragen urgentie

 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland.
 • U woont minimaal 1 jaar in Westfriesland.
 • Uw inkomen is lager dan € 42.436 (prijspeil 2019).
 • Uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Bijvoorbeeld door:
  • medische redenen ((bijvoorbeeld noodzaak gelijkvloers wonen of mantelzorgbehoefte)
  • sociale problemen (bijvoorbeeld huiselijkgeweld)
  • relationele reden (bijvoorbeeld een echtscheiding)
  • financiële omstandigheden (bijvoorbeeld werkloosheid)


Aanvragen
De aanvraag kost € 52,96 (prijspeil 2019).

Ik wil urgentie aanvragen

Wie beslist over het geven van urgentie?

De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit drie gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen twee weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

Wat houdt urgentie krijgen in?
Als u urgentie krijgt dan wordt er vijf jaar bij uw inschrijftijd opgeteld. Uw uiteindelijke inschrijftijd wordt nooit meer dan zes jaar. Deze verhoging geldt voor vier maanden. In deze vier maanden bent u verplicht om elke twee weken op passende woningen te reageren. Na deze vier maanden heeft de woningcorporatie de plicht om een woning toe te wijzen.

Heeft u vragen?
U kunt contact opnemen met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Yvonne Roos-Bakker, telefoonnummer 0229-252200 of per email wonen@hoorn.nl

Meest gestelde vragen

1. Als ik urgentie heb gekregen, wat moet ik dan doen?
U moet in de eerste 4 maanden elke 14 dagen op minimaal 3 passende woningen reageren. Doet u dit niet dan vervalt de urgentie automatisch.

2. Mag ik een woning weigeren?
Nee, als u urgentie heeft, mag u geen woning weigeren. Als u een passende woning weigert, vervalt de urgentie.

3. Ik woon in Breda, maar mijn ouders en tante wonen hier. Kan ik dan urgentie aanvragen?
Nee, u woont nu niet in Westfriesland en kunt dus geen urgentie aanvragen.

4. Als ik urgentie krijg, krijg ik dan het geld voor de aanvraag terug?
Nee, u krijgt geen geld terug.

5. Ik sta 6 jaar of langer ingeschreven als woningzoekende. Kan ik nog urgentie aanvragen?
Ja, maar u krijgt er geen inschrijfjaren bij.