hennepteelt

Hennep of wiet kweken in een huurwoning is verboden. Dit brengt overlast en grote veiligheidsrisico’s met zich mee.
 
De huur wordt onmiddellijk opgezegd
Welwonen staat niet toe dat woningen, schuren of garages gebruikt worden voor het bedrijfsmatig kweken van wiet. Als de politie een wietkwekerij bij onze huurders vindt starten we onmiddellijk een juridische procedure om de huurovereenkomst te kunnen ontbinden en de woning te laten ontruimen. Het maakt daarbij geen verschil of de hele woning of alleen één kamer voor hennepteelt wordt gebruikt. 

Als buren er geen last van hebben en er niet over geklaagd wordt, mag iemand thuis maximaal vijf hennepplanten in een pot verzorgen. Als de politie klachten krijgt en de planten aantreft worden ze weggehaald, maar wordt er geen proces-verbaal opgemaakt. Bij meer dan vijf hennepplanten en lampen erboven wordt er altijd proces-verbaal opgemaakt.
 
Overlast of vermoedens van hennepteelt melden
Als u overlast ondervindt van een hennep/wietkwekerij of als u het vermoeden heeft dat er bij u in de buurt een kwekerij is, dan kunt u dit melden bij:
 • Welwonen, via het registratieformulier overlast.
 • Politie, via telefoonnummer 0900 - 88 44.
 • Meld Misdaad Anoniem, via de gratis meldlijn  0800 – 7000.
   
 
Samenwerking
Op 1 oktober 2009 ondertekende Welwonen het hennepconvenant. Samen met diverse gemeenten in Noord-Holland Noord, Politie Noord-Holland-Noord, Openbaar Ministerie, zestien woningcorperaties, Belastingsdienst, PWN, Liander, Sociale Recherche en UWV. Door samenwerking met deze partijen worden wietkwekers op diverse terreinen aangepakt en vervolgd. De netwerkpartners wisselen de informatie over wietplantages in woningen met elkaar uit.
 
Elke partij vervult andere rol
 • Politie en openbaar ministerie rollen verboden kwekerijen op en vervolgen de verdachte. Zij vorderen de gemaakte winsten in, ook van eerdere oogsten. Wie wordt veroordeeld, moet zijn straf ondergaan en krijgt een strafblad.
 • Welwonen zegt de huur op en laat de woning, zonodig na een bevel van de rechter, ontruimen. Wij herstellen de schade en sturen de rekening naar de betreffende huurder.
 • Het energiebedrijf sluit de stroom af en verwijdert de meter. Het bedrijf schat de kosten van de illegaal afgetapte elektriciteit en verhaalt dit op de huurder van het pand.
 • De Belastingdienst controleert of de inkomsten uit de kwekerij aan de Belastingdienst zijn opgegeven. In bepaalde gevallen kan ook strafrechtelijke vervolging plaatsvinden wegens belastingfraude.
 • Uitkeringsinstanties zetten uitkeringen stop en vorderen de ten onrechte ontvangen uitkering terug.
 • De gemeente laat op kosten van de overtreder illegale bouwsels (schuurtjes e.d.) verwijderen, als daarin een hennep/wietkwekerij is aangetroffen.

Gevaar, overlast en schade
Wietkwekerijen veroorzaken regelmatig overlast, ondermeer door stank en ongewenst bezoek uit het criminele circuit. Een wietkwekerij is bovendien brandgevaarlijk. Op het moment dat er stroom buiten de meter om wordt afgetapt voldoet de stroomvoorziening niet meer aan de veiligheidseisen. Jaarlijks ontstaat er in diverse woningen brand door kortsluiting of overbelasting. Dit is een groot gevaar voor de bewoners van het pand en de omwonenden. Daarnaast wordt in de meeste kwekerijen water verneveld om een vochtig klimaat te creëren. Die verneveling in een warme omgeving kan groot gevaar voor de gezondheid opleveren in de vorm van een bacteriële besmetting met legionella. Door de aanleg van hennep/wietplantages ontstaat er regelmatig veel schade aan woningen. Denk hierbij aan lekkages door automatische sproei-installaties en schimmelvorming door hoge luchtvochtigheid (door warmte en besproeiing). Veelal ontstaat er ook schade door de aanleg van afvoerbuizen en leidingen door muren en daken voor de afzuiginstallatie. De rekening voor het herstellen van de woning (zodat deze weer bewoonbaar en verhuurbaar is) gaat naar de huurder van de woning.