huurdersadviesraad

                                                                   

Sinds januari 2016 werkt Welwonen samen met de Huurdersadviesraad (HAR). Dit is een groep van drie betrokken huurders met een hart voor sociale volkshuisvesting en een breed maatschappelijke interesse. Ze dienen het gemeenschappelijke huurdersbelang.

Leden van de Huurdersadviesraad

  • Wil Raven 
  • Meindert van der Gulik 
  • Marja van der Haar 
  • vacature


v.l.n.r. Meindert, Wil en Marja

Wat doet de Huurdersadviesraad
De HAR is een gelijkwaardige gesprekspartner van de gemeente Enkhuizen en Welwonen. Met z’n drieën maken we prestatieafspraken. Hierin leggen we lokale volkshuisvestelijke doelstellingen vast. Alle drie partijen kunnen elkaar houden aan de afspraken die ze met elkaar maken. Prestatieafspraken 2019-2022, jaarschijf 2019.

De HAR en de directie van Welwonen komen ongeveer vier tot zes keer per jaar bij elkaar. De HAR-leden denken ook mee over de koers die Welwonen vaart. Bijvoorbeeld over woonlastenbeheersing, passend toewijzen, tweede-kans-beleid, aanscherping overlastbestrijding, meer woningen voor eenpersoonshuishoudens en het stimuleren van nabuurschap door specifieke woonvormen. 

Vacature vrijwillige aspirant-leden
De HAR heeft de intentie een onafhankelijk adviesorgaan te worden voor de sociale huursector in Enkhuizen. Hiervoor zijn enthousiaste (vrijwillige) aspirant-leden nodig. Mensen die willen helpen bij de uitoefening van diverse taken en contacten kunnen onderhouden met sociale woningverhuurders en de gemeente Enkhuizen. De HAR streeft naar een bestuur van maximaal vijf leden dat samenwerkt met verschillende HAR-commissies.

Bent u iemand die bovenal het collectieve huurdersbelang wil dienen? Dan is deze functie wellicht iets voor u. Opent u voor meer informatie de vacature. Heeft u vragen? Mailt u dan met Wil Raven via har.enkhuizen@gmail.com

Lees ook het verhaal over de HAR in weekblad de Drom 'Beweging in de Bloemenbuurt'