zelf iets veranderen

Wilt u iets dat aard- en nagelvast zit aan uw woning veranderen? Dan heeft u altijd onze toestemming nodig. Het gaat dan om zaken die niet een, twee, drie te veranderen of te verwijderen zijn. Bijvoorbeeld een bijkeuken of een vaste trap naar zolder.

Aanbrengen zonnepanelen voor eigen rekening
Op eengezinswoningen, woningen met een eigen dak, mag u zelf zonnepanelen aanbrengen als u dat wilt. Hoe dat werkt en wat hiervoor de afspraken zijn, leest u in het document onderaan deze pagina.

Voor aanpassingen die bij vertrek weer vrij gemakkelijk ongedaan te maken zijn hoeft u wettelijk gezien geen toestemming te vragen. Toch is het verstandig dit wel te doen. U weet dan gelijk of de aanpassing bij een eventuele verhuizing mag blijven zitten.

Kwaliteitseisen
We voorkomen graag dat een volgende huurder de dupe wordt van een slecht uitgevoerde klus. Daarnaast is het voor ons belangrijk dat wij de woning goed kunnen blijven verhuren, ook in de toekomst. De zelf aangebrachte verandering (zav) mag dan ook geen afbreuk doen aan de goede staat waarin u de woning moet achterlaten als u verhuist.

Brochure en aanvraagformulier
Wanneer u overweegt veranderingen in of aan uw woning aan te brengen leest u dan eerst onze brochure. Hierin staan ook de eisen waaraan uw verandering moet voldoen. 

brochure 'zelf iets veranderen aan mijn woning'

beleid voor het aanbrengen van zonnepanelen

aanvraagformulier zav

Ongedaan maken
Bij een verschil van mening over het ongedaan maken van een zelf aangebrachte verandering kan beroep worden gedaan op de Regionale Geschillencommissie. Meer informatie hierover vindt u op de pagina klachten en geschillen.