huurverhoging

Ieder jaar in april ontvangen onze huurders een brief met:

  • het nieuwe huurbedrag voor 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar
  • de nieuwe voorschotbedragen van eventuele servicekosten
  • het nieuwe bedrag van het serviceabonnement 


Huurverhoging 2018 vastgesteld op 2,4%
Het kan zijn dat uw percentage huurverhoging lager is dan 2,4%. Dat komt, omdat er voor iedere woning een maximale streefhuur is berekend op basis van de wws-punten (wws=woningwaarderingsstelsel). Komt uw nieuwe huurprijs per 1 juli 2018 boven de maximale streefhuur uit? Dan hebben wij het percentage van de huurverhoging naar beneden bijgesteld. Zo kan het zijn dat uw huurverhoging lager uitvalt dan de 2,4% of zelfs uitkomt op 0%. Het kan ook zijn dat het nieuwe huurbedrag per 1 juli 2018 onder de maximale streefhuur is gebleven. In dat geval heeft u wel 2,4% huurverhoging gekregen.

Aanpassing huurprijs bij kwaliteitsverbetering
Ook op andere momenten dan op 1 juli, mogen we de huur van een woning aanpassen. Bijvoorbeeld als een woning door verhuizing is leeggekomen of als wij uw woning aanpassen en hiermee de kwaliteit verbeteren. We brengen dan de huurprijs in overeenstemming met de kwaliteit van de woning. Denk aan een renovatie, het aanleggen van een centrale verwarming of het plaatsen van een HR-ketel met warmwatervoorziening.