huurverhoging

Ieder jaar in april ontvangen onze huurders een brief met:

  • het nieuwe huurbedrag voor 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar
  • de nieuwe voorschotbedragen van eventuele servicekosten
  • het nieuwe bedrag van het serviceabonnement 


Huurverhoging 2020 
Welwonen volgt het Sociaal Woonakkoord zoals dat is overeengekomen tussen Aedes en De Woonbond. Hierin staat dat de huren in 2020 met maximaal 5,1% verhoogd mogen worden, volgens het principe van de huursombenadering. Dat betekent dat de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen slechts met een beperkt percentage mag stijgen: de inflatie (2,6%) + 2,5 procent. Het optrekken van de huur na een verhuizing telt daarin mee. 

Naast deze afspraken in het Sociaal Woonakkoord kiest Welwonen ervoor om te kijken naar de kwaliteit van de woning. Welwonen kiest ervoor om in 2020 de huren met maximaal 3,6% te verhogen. Dit geldt voor een klein deel van de woningen. Het merendeel van de huren stijgt met 2,6%, ook van garages, parkeerplaatsen en bergingen. Woningen met een minder goede technische staat krijgen een huuraanpassing van 1,6% en de huren van woningen waarvoor sloopplannen zijn worden bevroren.

Waarom verhogen wij de huur in een moeilijke tijd rond de coronacrisis? 
Welwonen heeft de huurverhoging nodig om u en andere huurders in de toekomst goed van dienst te kunnen zijn. De huren die wij ontvangen zijn onze belangrijkste bron van inkomsten. Ook wij hebben te maken met stijgende kosten. Met de huurinkomsten zorgen wij voor het onderhoud van ruim 2300 huurwoningen. Ook zorgen we voor schone en veilige buurten. Daarnaast vraagt de overheid ons om woningen te isoleren en aardgasvrij te maken, en om wijken te vernieuwen met woningen voor verschillende soorten huishoudens.

Het uitstellen van de huurverhoging kost ons veel geld en biedt geen directe oplossing. Alle uitkeringen, pensioenen, de huurtoeslag en de meeste salarissen worden gewoon uitbetaald. Daarom hebben wij voor maatwerk gekozen. Onze huurders die door de coronacrisis betalingsproblemen hebben, omdat ze minder inkomen hebben, helpen wij met persoonlijke afspraken. Geldt dit ook voor u? Heeft u moeite om de huur te betalen? We maken graag betaalafspraken met u, zodat u er langer over kunt doen om uw huur te betalen. 

Hoe komt het dat niet iedere huurder hetzelfde percentage aan huurverhoging krijgt?
Dit heeft te maken met de huurhoogte waarop een huurwoning nu zit. Als uw huurprijs (bijna) op de streefhuur zit (zie tekst hieronder), dan verhogen wij uw huur niet of met een lager percentage. Het is namelijk niet de bedoeling dat uw huurprijs boven de vastgestelde streefhuur komt. Een andere reden kan zijn dat uw huurprijs (bijna) op de maximale huurprijs zit. Ook dan kan het dus gebeuren dat de huur niet of met een lager percentage wordt verhoogd.

Wat wordt bedoeld met streefhuur?
De streefhuur is de maximale huur die wij voor een woning vragen. Op basis van het woningwaarderingsstelsel worden punten aan een huurwoning toegekend. Deze punten bepalen de maximaal redelijke huur voor de woning. Welwonen heeft in haar beleid opgenomen op welk percentage van deze maximaal redelijke huur wij een woning willen verhuren. Dit is de streefhuur.

Wat is de maximale huurprijs?
De maximale huurprijs is vastgesteld door de overheid. Een sociale huurwoning mag niet duurder zijn
dan € 737,14.  

Wat is de huursombenadering?
De huren van alle huizen van één woningcorporatie bij elkaar opgeteld heet de huursom. Die mag niet onbeperkt stijgen. Verhogen wij bij sommige woningen de huur méér, dan moeten we het dus bij andere woningen minder doen. Dus niet meer voor iedere woning dezelfde huurverhoging. Wel blijft voor sommige huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk. Video huursombenadering.

Waarom wordt de huur opgetrokken na verhuizing?
Als een woning na een verhuizing leegkomt is dat vaak hét moment om de woning te renoveren en de kwaliteit te verbeteren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van centrale verwarming of het plaatsen van een HR-ketel met warmwatervoorziening. Hierna wordt de huurprijs opgetrokken naar een niveau die past bij de kwaliteit van de woning. 

Contact opnemen
Heeft u moeite om de huur te betalen? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op door het contactformulier in te vullen. We maken dan een persoonlijke afspraak met u. Naar het contactformulier