huurverhoging

Ieder jaar in april ontvangen onze huurders een brief met:

  • het nieuwe huurbedrag voor 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar
  • de nieuwe voorschotbedragen van eventuele servicekosten
  • het nieuwe bedrag van het serviceabonnement 


Huurverhoging 2019 
Van de overheid mogen we de huren in 2019 gemiddeld met maximaal 2,6 procent verhogen volgens het principe van de huursombenadering. Dat betekent dat de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen slechts met een beperkt percentage mag stijgen: de inflatie + 1 procent. Het optrekken van de huur na een verhuizing telt daarin mee.

Wat is de huursombenadering?
Alle huren van alle huizen van één woningcorporatie bij elkaar opgeteld heet de huursom. Die mag niet onbeperkt stijgen. Verhogen wij bij sommige woningen de huur méér, dan moeten dat dus bij andere minder doen. Dus niet meer voor iedere woning dezelfde huurverhoging. Wel blijft voor sommige huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk. Video huursombenadering.

Optrekken huur na verhuizing
Als een woning na verhuizing leegkomt is dat vaak het moment om de woning te renoveren en de kwaliteit te verbeteren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van centrale verwarming of het plaatsen van een HR-ketel met warmwatervoorziening. Hierna wordt de huurprijs opgetrokken in overeenstemming met de kwaliteit van de woning.